Email: chamsockhachhang@goldcat.com.vn

FANPAGE
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline HN: Mr.Duy - 0902.011.287

Hotline HCM: Ms.Sơn - 0908.065.899

THÔNG TIN THANH TOÁN
1. Ngân hàng Vietcombank – Chủ tài khoản Phạm Văn Duy, Số tài khoản: 0301.00.2875.181
Vietcombank chi nhánh Hoàn kiếm, Hà Nội.
2. Ngân hàng Agribank – Chủ tài khoản Phạm Văn Duy, Số tài khoản: 1410.2054.20190
Vietcombank chi nhánh Hoàn kiếm, Hà Nội.
3. Ngân hàng BIDV - Chủ tài khoản Phạm Văn Duy, số tài khoản: 2681.00000.35924.
BIDV chi nhánh Thái Hà.
4. Ngân hàng Vietinbank - Chủ tài khoản Phạm Văn Duy, số tài khoản: 711AC.1305.824.
Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân.